artıqtamahlıq

is. Tamahkarlıq, acgözlülük. Artıqtamahlıq etmək. – <Gülsənəm:> <Hümmətəli> artıqtamahlıq eləyib, vəssalam! M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.